Jak jsme plnili přání dětem z domova

Proč nepomoci, když je to v našich silách?

Po loňské zkušenosti, kdy nás naše třídní učitelka přivedla na nápad zajímat se o „Strom přání“, na kterém místo ozdob visí prosby o dáreček od dětí z dětských domovů v Boršově nad Vltavou, Homolích a Šindlových Dvorech, jsme se znovu rozhodli zapojit.

Shodli jsme se, že splníme přání dvěma slečnám a dvěma chlapcům tím, že každému z nich pořídíme dárek za cca 300 Kč.

Jen chvilku nám trvalo, než jsme se dohodli na skupinkách, které dárky pořídí, a pak už jsme vyrazili na nákupy.

A jak to všechno dopadlo?

Snad se nám opravdu podařilo splnit to, co děti z dětského domova očekávaly. A protože jsme nechtěli zůstat anonymní, připojili jsme k dárkům vlastní přání, která s námi nachystala p. učitelka Pelikánová. p. učitelka Šulcová nám pak v hodině ČJ dovolila, abychom dětem napsali společný pozdrav.

Bohužel neuvidíme, jestli se naše dárky budou skutečně líbit, ale věříme, že přinesou alespoň takovou radost, s jakou jsme je my chystali.

3.A