Informace o možnosti zahraničních pobytů během studia na BIGY

Německy mluvící země:

Rakousko:

1)      Bad Leonfelden – státní gymnázium, většinou pololetní pobyty pro cca 4-5 žáků, ubytování v soukromí v rodinném domě poblíž školy, vlastní kuchyňka i sociální zařízení (zprostředkuje škola, dozor není zajištěn), cena cca 160 Euro/měsíc, možnost zůstávat i o víkendech, stravování vlastní nebo obědy v tamní školní jídelně v ceně cca 4,5 Euro. Na gymnáziu je možnost zvolit si buď přírodovědné, hudební nebo umělecké zaměření.

2)      Vídeň – tři partnerská gymnázia, pololetní pobyty, příp. 2-3měsíční.

Akademické i reálné gymnázium jsou orientována přírodovědně i humanitně, je zde i nabídka uměleckých oborů (hudba, balet, fotografie, kresba) – obě gymnázia se nacházejí v centru města, třetí gymnázium je mezinárodní pro chlapce. Ubytování v činžovních domech spravovaných církevní organizací Klemensgemeinde, ubytování 180-200 Euro/měsíc, vybavení: kuchyňka, pračka, sociální zařízení, Akademické gymnázium zařídilo ubytování v hostitelských rodinách (cena se upřesňuje). Celkem je možno ve Vídni každoročně zajistit pobyt pro cca 10-12 žáků.

3)      Salzburg – soukromé církevní gymnázium, roční pobyt pro dva žáky (pouze chlapci, podmínka věřící – dokládá se křestní list), ubytování i stravování v internátu, možnost zůstávat i o víkendech, cena cca 180 Euro/měsíc (redukovaná)

Německo:

1)      Program Euregio – 8 měsíční pobyt na bavorských gymnáziích, ubytování v hostitelských rodinách, možnost zůstávat i o víkendech, stravování zajištěno v rodině, cena 500 Euro na celý rok. Konečný výběr provádí Euregio dle zaslaných podkladů.

2)      Zwiesel – 3 letý program na německém gymnáziu, kde je zřízena třída pro české studenty (první rok intenzivní výuka němčiny, od druhého roku společná výuka s německými studenty), možnost složení maturity v Německu, náklady cca 200 Euro/měsíc, program běží prvním rokem a finanční záležitosti se ještě upřesňují.

Anglicky (španělsky) mluvící země:

1)      USA – katolický program Global Outreach – roční pobyt na amerických katolických školách, cca 1 žák ročně, ubytování v hostitelských rodinách, přihlášky se podávají během podzimu, program vybírá zájemce na základě osobního pohovoru v ČR, podmínkou je absolvovat dvoutýdenní letní tábor vybraných účastníků v zemi východní Evropy, náklady cca 120 000 Kč/rok

2)      Rotary Club – roční výměnný program v anglicky nebo španělsky mluvících zemích (většinou USA, Střední nebo Jižní Amerika), pobyt ve dvou až třech hostitelských rodinách, přihlášky během podzimu, Rotary club vybírá zájemce na základě absolvovaného soustředění v ČR a pohovoru se žákem i rodiči, náklady cca 160 000 Kč/rok (pozor – i česká rodina má během tohoto roku u sebe cizince)

 

Žák může po návratu složit zkoušky ze 4 – 5 předmětů (český jazyk, matematika, dva cizí jazyky a příp. latina) a pokračovat ve své původní třídě nebo může nastoupit o ročník níže bez nutnosti doplňovat si zameškané učivo. Ve všech případech žák musí po ukončení pobytu předložit výpis předmětů, příp. hodnocení, které v zahraniční škole navštěvoval.

Kritéria výběru: zájem žáka, dobrý prospěch (známky 1 – 3), komunikativní schopnosti, doporučení vyučujícího a třídního učitele.

Další informace u Ing. M. Kudláčkové nebo u vyučujících jednotlivých jazyků.