Informace k distanční výuce

Vážení rodiče, milí studenti,

není obvyklé, abych Vás v tak krátké době dvakrát po sobě oslovoval dopisem. Nicméně doba nám přináší jednu změnu za druhou a gymnázium musí reagovat na nová pravidla, která jsme obdrželi z ministerstva školství a z ministerstva zdravotnictví.

Nové informace a nařízení, která jsou platná od 14. října a platí pro všechny žáky gymnázia:

  • výuka žáků přechází na distanční studium – tj. žáci nedocházejí do budovy školy,
  • pro žáky je připraven nový rozvrh – viz program Bakaláři s vyznačením typu výuky,
  • výuka bude realizována:

a) online – výuka v reálném čase přes aplikaci Google Meet (přihlašování přes Učebnu) – označeno v rozvrhu zkratkou „DisV“,

b) samostudiem – úkoly a studijní materiály přes aplikaci Učebna (Google Classroom) – v rozvrhu označeno zkratkou „SamS“,

  • online výuka je pro žáky povinná a nepřítomnost je nutné omlouvat!!!
  • všem žákům byly automaticky odhlášeny obědy. V době distanční výuky je možné navštěvovat školní jídelnu. Pozor – obědy je možné pouze odnášet s sebou! Je zakázáno jídlo konzumovat přímo ve školní jídelně. Upozorňuji, že v případě zájmu o obědy je nutné si je znovu přihlásit!!!
  • internát je uzavřen.

 

Vážení rodiče, milí studenti, pro celé gymnázium platí i další nařízení ministra školství, kterým prodloužil podzimní prázdniny, které budou trvat celý týden od 26. do 30. října. Věřím, že 2. listopadu začne tradiční prezenční výuka.

Přeji nám všem zvládnutí tohoto mimořádného stavu, pevné zdraví a silné nervy.

 

Ing. Martin Maršík, Ph.D. – ředitel ŠPO