Hvězdami českého rozhlasu na jeden den!

Před nějakou dobou se nám naskytla příležitost zažít něco mimořádného. Vypravily jsme se totiž v rámci projektu Příběhy našich sousedů do prostor Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, abychom nahrály skutečnou rozhlasovou reportáž. Na vlastní kůži jsme zjistily, jak to v takové instituci funguje a jaké je, mluvit přímo do mikrofonu a následně se slyšet na profesionálně pořízené nahrávce. Jsme za tuhle možnost velmi vděčné a byla to pro nás velká zkušenost.

Za studentky z 2.F, Monika Petříková