Zřízení dvou jazykových učeben na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna

Ve školním roce 2020 jsme na naší škole zahájili realizaci dvou projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Oba projekty povedou k rekonstrukci výukových místností a pořízení materiálního vybavení tříd. Projekty jsou finančně podpořeny Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Název projektu: Zřízení dvou jazykových učeben na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013264

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020

Celkový rozpočet projektu: 813 256,17 Kč

Hlavním cílem projektu je vybudování dvou jazykových učeben a jejich vybavení nábytkem a pomůckami určenými pro moderní výuku cizích jazyků. Stavební práce, které již byly zahájeny, zahrnují rekonstrukci původní podlahové krytiny, štukování a malování zdí. Do nově zrekonstruovaného prostoru škola pořídí nábytek, včetně nových keramických tabulí, a audiovizuální techniku – dataprojektory a sestavy reproduktorů. Takto vybavená jazyková laboratoř bude vhodným zázemím pro výuku cizích jazyků na naší škole a zaručí kvalitu vzdělávání v cizích jazycích.