Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna

Program: Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001-2003
Doba realizace: rok 2014
Poskytnutá dotace: 61 800 Kč
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola je zapojeno do programu MŠMT „Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na českých gymnáziích na základě Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001-2003“. V roce 2014 realizovalo v rámci výše zmíněného programu projekt „Zajištění ubytování španělských lektorů, kteří působí na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole v Českých Budějovicích – rok 2014“. V rámci projektu organizace obdržela dotaci ve výši 61 800 Kč, náklady hrazené školou činily 78 657 Kč. Celkové náklady projektu činily 140 457 Kč, což je o 16 857 Kč více než se předpokládalo.

msmt-logo