Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity – dovybavení kabinetu

Název projektu: Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity – dovybavení kabinetu
Dar ve výši: 10 000 Kč
Náklady projektu: 18 800 Kč

Na základě darovací smlouvy získala naše organizace Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola sponzorský dar ve výši 10 000 Kč na projekt Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity – dovybavení kabinetu. Cílem projektu bylo vytvoření zázemí pro široké spektrum aktivit pro naše studenty. Pro tento účel byl vybrán dvůr uvnitř komplexu budov Biskupského gymnázia, na který mají studenti možnost se dostat jednak z internátu nebo ze školy. Bylo zakoupeno 80 kusů židlí a 6 stolů.
Upravený prostor začali využívat studenti k relaxaci při poledních přestávkách, vyučující ke zpestření výuky na čerstvém vzduchu. V červnu se zde pořádal první koncert na počest maturantů. Díky finančnímu daru se mohli na upravené ploše setkat současní studenti, maturanti, bývalí absolventi a učitelé Biskupského gymnázia a při poslechu hudby strávit příjemné odpoledne. Uvedený prostor je nadále využíván pro různé volnočasové aktivity, další koncerty, promítání nebo odborné přednášky.

Projekt byl podpořen podnikem Lesy České republiky, s. p.

lesy_cr-logo


dvur4 dvur3 dvur2 dvur1