Výměnný pobyt studentů španělské bilingvní třídy

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

Osobní záštita: Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky

Výše dotace: 5 000 Kč

Účel dotace: Výměnný pobyt studentů španělské bilingvní třídy

Termín realizace: 23. 2. – 30. 4. 2019

 

 

logo jihočeský kraj