Výměnný pobyt českých a španělských studentů bilingvní sekce gymnázia

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

Osobní záštita: Mgr. Zdeněk Dvořák, náměstek hejtmanky

Výše dotace: 5 000 Kč

Účel dotace: Výměnný pobyt českých a španělských studentů bilingvní sekce gymnázia

Termín realizace: 19. – 26. 3. 2018

 

 

logo jihočeský kraj