Úprava prostor pro výuku zeměpisu

Název projektu: Úprava prostor pro výuku zeměpisu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013265

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020

Celkový rozpočet projektu: 819 746,19 Kč

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce učebny pro výuku zeměpisu a její dovybavení, a také rekonstrukce kabinetu a skladu pomůcek pro výuku zeměpisu. Stavební práce, které byly zahájeny již v létě tohoto roku, zahrnují rekonstrukci podlahových krytin, štukování a výmalbu prostoru. Do takto zrekonstruované učebny budou pořízeny výukové mapy, zeměpisné globusy, meteostanice Garni a školní nábytek. Pomůcky budou uchovány v nově rekonstruovaném skladu a nově zařízená učebna povede k celkovému zkvalitnění výuky zeměpisu na naší škole.