Šablony II OP VVV

Na základě žádosti jsme obdrželi dotaci od MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Šablony II ve výši 2 689 310,00 Kč.

Tyto prostředky budou použity na zajištění aktivit jako je doučování žáků, školní kluby, výuka CLIL, vzájemná spolupráce pedagogů, zajištění kariérového poradce a školního asistenta v rámci gymnázia. Rovněž domov mládeže čerpá prostředky z tohoto dotačního programu na činnost školního asistenta a školní klub.

Program potrvá do konce školního roku 2020/2021.