Dotace z programu Renovabis

Naše gymnázium obdrželo příspěvek od České biskupské konference z programu Renovabis ve výši 65 000 Kč na poznávací zájezd v rámci předmětu Reálie německy mluvících zemí. Příspěvek byl použit na částečné uhrazení faktury za dopravu, další výdaje (ubytování v kempu, strava během zájezdu, vstupy, zapůjčení kol a šlapacích člunů) si studenti si platili sami.

Zájezd se uskutečnil v termínu od 19. – 24. 6. 2016 a zúčastnilo se ho 43 studentů, kteří mají v osnovách tohoto školního roku předmět Reálie německy mluvících zemí.

Navštívili jsme Solnou komoru se zastávkami v Bad Ischl, Hallstattu a Sankt Wolfgang. Další den jsme věnovali prohlídce Salzburgu (Mirabell, centrum, dóm, hrad, Mozartovy domy), poté jsme přejeli přes Německo (s krátkou zastávkou u Chiemsee) do rakouského Innsbrucku, kde jsme si prohlédli centrum města s pamětihodnostmi (Hofburg, dóm, zlatá stříška) a pokračovali jsme do města Zams v Tyrolsku. Následující den jsme autobusem dojeli pod vrchol Zugspitze, vyjeli jsme lanovkou na vrchol, seznámili se s historií (film, muzeum) a odpoledne jsme přejeli do Vaduzu (Lichtenštejnsko), studenti se zde opět dozvěděli základní informace o této zemi. Poté jsme pokračovali přes Švýcarsko do Kostnice, kde bylo v kempu zajištěno ubytování ve vlastních stanech. V Kostnici jsme absolvovali prohlídku Husova domu, konverzačně-poznávací hru a projížďku na šlapacích člunech, poté jsme přejeli trajektem na květinový ostrov Mainau. Navštívili jsme také ostrov Reichenau se starobylým benediktinským opatstvím.

Poznávací zájezd byl hodnocen velmi kladně, studenti měli zájem o bohatý program a zážitky je bezesporu budou motivovat k hlubšímu poznání těchto zemí.