Návod k používání Google Classroom (pro učitele)

Krátký úvod (motivace)

Google Classroom (Učebna) je volně dostupná webová služba, která nám učitelům umožní rychle a snadno zprovoznit v internetu prostor pro výuku. Každý učitel může pozvat do výukového kurzu (jakési virtuální třídy) své žáky a pak jim velmi snadno posílat oznámení, přidávat odkazy a soubory, přijímat a zadávat úkoly a se žáky komunikovat. Učebna je navíc velmi dobře dostupná z mobilní aplikace. Vzhledem k okolnostem se Učebna v tuto chvíli jeví jako nejlepší platforma pro distanční výuku.

Na této stránce najdete základní videonávody k použití od založení až po tvorbu testů. Většina informací a videí pochází od kolegy z oboru Pavla Hodála, kterému tímto na dálku děkuji 🙂 Doporučuji videa shlédnout v maximální kvalitě a na celou obrazovku. Dále bych doporučil si pročíst (a třeba i vyzkoušet) instrukce pro studenty (příp. rodiče).


Představení Učebny

Spuštění Učebny

Do Učebny nejlépe vstoupíte z prostředí školního e-mailu. Po úspěšném přihlášení rozklikněte vpravo nahoře další aplikace Google a vyhledejte Učebnu (Classroom).
Nezávisle na přihlášení do e-mailu spustíte Učebnu přímo zadáním adresy classroom.google.com.

Jak založit kurz a jeho nastavení

Základem výuky v Učebně je kurz. Do něho pomocí jedinečného kódu pozvete studenty.

Správa kurzu pomocí témat a přidání aktivit

Studentům můžete poskytnout různé materiály, soubory, odkazy, videa, testy, otázky. Vaše podklady a další aktivity je vhodné organizovat do témat. Díky nim pak můžete vše efektivně filtrovat.

Práce s úkoly

Úkoly v Učebně jsou velmi užitečná aktivita. Lze u nich nastavit začátek platnosti i termín odevzdání.

Klasifikace v Učebně

Hodnotit úkoly studentů není možné pomocí klasických známek ale jen bodovým hodnocením. Je proto na zvážení, zda klasifikaci v Učebně používat nebo hodnocení zapisovat rovnou do Bakalářů.

Správa studentů v kurzu

Studenty v Classroom nejen učíme, ale také s nimi komunikujeme. Jejich účty tu můžete efektivně spravovat. Lze jim hromadně poslat e-mail a dokonce můžete jejich rodičům posílat týdenní zprávy o prospěch a práci jejich dítka.

Jak na testy s pomocí Formulářů

Učebna by nebyla učebnou, kdyby neuměla klasické testování. Využívá k tomu Formuláře Google. Nicméně jsou zde jistá specifika jejich nastavení.

Učebna si rozumí s Diskem

Veškeré materiály kurzů se vám ukládají do složek na vašem Google Disku. Integrace s Google Učebnou je tu opravdu vzorová.


Důležité související stránky
Praktický tip
Pro testování učebny doporučuji přihlásit se do kurzu dalším (soukromým) účtem jako student. Můžete tak ověřovat, jak se studentům zobrazují úkoly a např. i konverzace přes komentáře. Práce v Google aplikacích je možná zároveň s více účty najednou, je třeba se pak mezi nimi přepínat. Nebo možná jednodušší varianta – použít pro druhé přihlášení nové anonymní okno.
Rozšiřující materiály a zdroje
Podrobnější návod, jak používat Google Fromuláře pro tvorbu testů, můžete najít i v mé starší práci, kterou jsem kdysi sepisoval (zejm. praktická část od str. 22). Práce obsahuje pojednání i o dalších Google aplikacích:

Cloudové testování a prezentování pro učitele (PDF)