Euroregio už 90 našim žákům zprostředkovalo studium v Bavorsku

Slavnostní zahájení už 24. ročníku bavorsko-českého roku v rámci programu Euregio, díky kterému může každoročně 22 českých studentů strávit rok na bavorském gymnáziu, se konalo v pátek 18. října v kostele Sv. Rodiny. Za dobu trvání této spolupráce se programu zúčastnilo již přes 500 studentů, z toho téměř 90 z našeho gymnázia. Tento projekt je podporován Bavorskou státní kanceláří a Česko-německým fondem budoucnosti. Těší nás, že jeho koordinátorkou je naše bývalá studentka Veronika Tůmová.

Program uvedl ministerský rada z Bavorského státního ministerstva pro vzdělání a kulturu Kai Kocher a Ing. Martin Maršík, Ph.D., ředitel Biskupského gymnázia. Čestnými hosty byli R. D. Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář českobudějovické diecéze, a Ing. Viktor Vojtko, Ph. D. náměstek města České Budějovice pro školství, sport, sociální věci, cestovní ruch.

Během večera byli představeni noví studenti, kteří tento školní rok stráví na partnerských gymnáziích v Bavorsku. Zároveň se s námi o své zážitky podělila naše bývalá studentka Barbora Malinovská, která navštěvovala hudební gymnázium V Pasově. Toho času pracuje jako vedoucí obchodního oddělení firmy Siemens v Praze a chystá se na pracovní pobyt do Mnichova. Rovněž tak pozvání přijali studenti z dalších českých gymnázií a jejich rodiče. Čestnými hosty byli hostitelské rodiny, ve kterých studenti pobývají během celého školního roku. Také ony se s námi podělily o své zážitky a postřehy. Slavnostní večer doprovodil zpěvem sbor Biskupského gymnázia a flétnista, student Matěj Hulička.

Po skončení programu následovalo neformální setkání a pohoštění ve školní jídelně.

Děkujeme všem, kteří pomohli ke zdárnému průběhu akce a přejeme našim letošním studentům Marii Zvoňárové, Alžbětě Ondřichové a Tadeáši Míkovi hodně zdaru i radosti při studiu v Bavorsku.

Michaela Kudláčková, zástupkyně ředitele

Dana Jakešová, předsedkyně předmětové komise nj

foto Štěpán Stropek