Ekologie není jen věda a omezování

Ekotým Bigy si připravil speciální program pro naše studenty. Během jedné vyučovací hodiny se třídy primy, sekundy a tercie dozvěděli od členů Ekotýmu o jejich činnosti. V druhé polovině hodiny se prostřednictvím skupinové aktivity mohl zamyslet, jak snadno lze změnit každodenní věci na ekologičtější.
„Budeme rádi, pokud dokážeme během pouhých 45 minut oslovit více mladých lidí a ukázat jim, že ekologie není jen věda a omezování,“ řekl k akci jeden z jejích hlavních organizátorů akce Luboš Petráň