Informace k výuce, maturitním zkouškám a přijímacímu řízení

Aktuální informace:

Konzultační a třídnické hodiny budou probíhat na naší škole od 10. června. Účast žáků na těchto hodinách je dobrovolná. Nadále bude probíhat distanční výuka. Termín jednotlivých setkání domlouvá se žáky daný vyučující, případně třídní učitel. Již naplánované termíny naleznete v přehledové tabulce:

Rozvrh konzultačních a třídnických hodin

 

Školní jídelna a internát zůstávají i nadále mimo provoz.


Maturitní ročníky

Od 11. května 2020 budou probíhat bloky výuky všech předmětů, ze kterých bude konána maturitní zkouška. Harmonogram výuky, způsob ukončení studia, vlastní průběh maturit a další upřesňující údaje naleznete níže.

icopdfDopis pro maturanty od p. ředitele

icopdfČestné prohlášení

Rozvrh blokové výuky pro maturanty

 

Na základě harmonogramu, který Ministerstvo školství a tělovýchovy zveřejnilo 6. května 2020 jsme připravili následující, zatím rámcové, schéma:

MŠMT určilo tyto termíny:
1. červen – didaktický test (Ma, Aj, Fj)
2. červen – didaktický test (Čj, Nj, Rj, Šj)
3. červen – didaktický test (Ma+)
Termín písemné práce ze španělského jazyka a literatury bude stanoven v nejbližší době, určitě proběhne před ústními zkouškami.

Konání ústních maturitních zkoušek:
10. – 12. červen – 8.A + 6.G (bilingva)
15. – 17. červen – 4.C + 6.G (fr. skupina)
15. – 18. červen – 6.N
17. – 19. červen – 8.B

V nejbližší době bychom měli obdržet podrobnou metodiku a požadavky na hygienická opatření v době zkoušek, na jejichž základě vypracujeme harmonogram podrobný. S ním pak rovněž budete seznámeni v co nejkratší době, ideálně během příštího týdne.


Jednotná přijímací zkouška

Ministerstvo školství a tělovýchovy vydalo dne 6. května následující harmonogram:
8. červen – JPZ čtyřleté studium
9. červen – JPZ šestileté a osmileté studium
23. červen – náhradní termín

V letošním školním roce proběhne pouze 1 kolo jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu se není možné odvolat.
Pozvánku ke zkoušce dostane uchazeč nejpozději 10 pracovních dní před termínem JPZ.
Školní přijímací zkouška se na naší škola nekoná.

Více informací »


Provozní doba školy

Budova školy je otevřena každý všední den od 7:00 hod. do 15:30 hod., vchod dvorem.


Seznam pozastavených či zrušených akcí

V reakci na aktuální rozhodnutí Vlády ČR je v současné době rušena nebo přinejmenším pozastavena řada akcí:

– přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
– písemné zkoušky Německého jazykového diplomu DSD I
V souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol v České republice rozhodla Německá jazyková centrála zrušit písemné zkoušky DSD I. Náhradní termín byl stanoven na 26. 5. 2020.
O ústních zkouškách zatím nemáme žádné informace.
– cambridgeské zkoušky
Upozornění pro kandidáty cambridgeských zkoušek B2 First a C1 Advanced skládaných ve dnech 13. a 14. března. Termín zkoušek se z důvodu krizového nařízení RUŠÍ. Termín bude pro všechny kandidáty bezplatně nahrazen v červnovém termínu. Další informace najdete na stránkách Britského centra

Aktualizováno 27. dubna: Březnové termíny zkoušek byly přeloženy na červen, a to: zkouška C1 Advanced na sobotu 20. 6. a zkouška B2 First na sobotu 27. 6. Všichni kandidáti budou včas informováni Britským centrem.
27. 6. probíhají zároveň Scio testy – informace naleznete zde: www.scio.cz/nsz/terminy/

– představení English Theatre a Jeden svět na školách
– projekty Parlamentní simulace CEVRO a Příběhy našich sousedů

– sportovní kurz Chorvatsko (předmaturitní ročníky)

V případech dalších plánovaných zahraničních exkurzí jednáme o možnosti přesunutí na začátek příštího školního roku.


Informace k elektronické výuce přes Google Classroom
Základní návody k použití e-learningového prostředí naleznete na stránce:
www.bigy-cb.cz/bigy/google-classroom-navod