Důležité informace k přerušené výuce

Na této stránce se vám budeme snažit poskytovat aktuální informace týkající se situace přerušené výuky a vyhlášení nouzového stavu.

Vážení rodiče,
vzhledem k vážné situaci, která nastala v okolních zemích, rozhodla Bezpečnostní rada našeho státu o dočasném uzavření středních a základních škol. Toto nařízení vstupuje v platnost od středy 11. března. Od stejného data nebude v provozu ani jídelna ani internát. Vzhledem k tomu, že můžeme předpokládat, že uzavření školy bude trvat déle, je nutné pokračovat alespoň v omezené míře ve výuce. Naši vyučující mají k dispozici e-mailové adresy, na které budou zasílat instrukce k samostudiu a úkoly k vypracování. Dále Vás prosím o sledování webu školy, kde budou zveřejňovány aktuální informace. Vážení rodiče, věřím, že tato situace brzy pomine a doufám, že se našim studentům i nám všem koronavirus vyhne.

Ing. Martin Maršík, Ph.D.
ředitel ŠPO

Informace k elektronické výuce přes Google Classroom
Základní návody k použití e-learningového prostředí naleznete na stránce:
www.bigy-cb.cz/bigy/google-classroom-navod

Provozní doba školy

Budova školy je otevřena každý všední den od 7:00 hod. do 15:30 hod., vchod dvorem.

Seznam pozastavených či zrušených akcí

V reakci na aktuální rozhodnutí Vlády ČR je v současné době rušena nebo přinejmenším pozastavena řada akcí:

– přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Vzhledem k nařízení vlády jsme nuceni dočasně přerušit přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu. Věříme, že se situace brzy uklidní a vyřeší a naše kurzy budou moci pokračovat. Jak možná víte z médií, vláda v současné době analyzuje i možnosti přesunutí termínů nejenom přijímacích zkoušek, ale i maturit. O obnovení kurzů Vás budeme informovat.
– písemné zkoušky Německého jazykového diplomu DSD I
V souvislosti se šířením koronaviru a uzavřením škol v České republice rozhodla Německá jazyková centrála zrušit písemné zkoušky DSD I. Náhradní termín byl stanoven na 26. 5. 2020.
O ústních zkouškách zatím nemáme žádné informace.
– cambridgeské zkoušky
Upozornění pro kandidáty cambridgeských zkoušek B2 First a C1 Advanced skládaných ve dnech 13. a 14. března. Termín zkoušek se z důvodu krizového nařízení RUŠÍ. Termín bude pro všechny kandidáty bezplatně nahrazen v červnovém termínu. Další informace najdete na stránkách Britského centra

Aktualizováno 1. dubna: Všem kandidátům z března bude nabídnut náhradní termín, což je v tomto okamžiku 9. červen 2020. Pokud by termín nevyhovoval, budou kandidátovi peníze vráceny.

– představení English Theatre a Jeden svět na školách
– projekty Parlamentní simulace CEVRO a Příběhy našich sousedů

– sportovní kurz Chorvatsko (předmaturitní ročníky)

V případech dalších plánovaných zahraničních exkurzí jednáme o možnosti přesunutí na začátek příštího školního roku.