Dopisy, které pomáhají

Den lidských práv jsme si na naší škole připomněli uspořádáním dalšího ročníku Maratonu psaní dopisů. Celosvětová kampaň Amnesty International ručně psanými dopisy, které jsou adresovány vládám či úřadům konkrétních zemí, pomáhá nespravedlivě vězněným a utlačovaným lidem, kteří měli odvahu se postavit za práva ostatních. Podařilo se napsat celkem 147 výzev.