Déšť, vítr a zima. Naše první dojmy ze Španělska

V rámci výměnného pobytu mezi malažskou školou León XIII a BIGY jsme se my, studenti 2.G, dále pak studenti 4.E a také tři studenti ze tříd 3.G, 5.G a 3.C, podívali do slunné Andalusie na jihu Španělska. Po neurčitých dojmech z počasí při výstupu z letadla nás Španělsko rozehřálo 30°C v Granadě, kde jsme si prohlédli maurský palác Alhambra (prosím čtěte Al’ambra, ne Alhambra), který nás ohromil krásou svých zahrad a zpěvem svých slavíků. Dále jsme se podívali do Frigiliany, což je tradiční španělská vesnice –křivolaké uličky, bílá omítka, slepenec domů a také… stín. Další den jsme byli v Montes de Málaga, pohoříčko u Málagy, užili jsme si krásné výhledy do krajiny a krátkou procházku.

Říkám pravdu, když tvrdím, že jsme si to užili. Vrátili jsme se opálení, plni španělského sebevědomí, se spoustou nových slovíček a s poznatkem, že stále existují lidé, jejichž anglická výslovnost je ještě horší než naše. Našli jsme si nové přátele, prohloubili jsme přátelství, jež jsme započali v únoru, kdy zde, v Českých Budějovicích, pobývali naši Španělé a také jsme si uvědomili, jaké jsou mezi námi kulturní rozdíly, ale zároveň jsme si Španělsko zamilovali a máme proto ještě větší motivaci, abychom se učili španělštinu.

Matěj Hulička (2.G)

 

IMG_8616