Dějepisná exkurze tříd 7.A a 5.N

V pátek 25. 11. 2016 podnikla naše třída 7. A spolu s 5. N výlet do Prahy, jehož hlavním cílem byla dějepisná exkurze spojená s prohlídkou Pražského hradu. Den byl zakončen ve Stavovském divadle, kde jsme měli možnost shlédnout slavnou operu Figarova svatba od rakouského klasicistního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.

Na Pražském hradě jsme se rozdělili do dvou skupin. Prohlídka katedrály sv. Víta byla pro obě skupiny společná, poté jedni navštívili výstavu s názvem Příběh Pražského hradu o jeho architektonickém vývoji a archeologických nálezech, zatímco druzí si prohlédli starý Královský palác. Následovala procházka starou královskou cestou přes Karlův most na Staroměstské náměstí.

K večeru jsme se převlékli a vyrazili směrem ke Stavovskému divadlu na již zmíněné operní představení. Přestože opera trvala 3,5 hodiny a byla v italštině, u obou tříd se setkala s velkým úspěchem.
Po tak náročném programu před námi byla už jen cesta domů.

Marcela Čerklová 7.A


IMG_6743 IMG_6735 IMG_6719