Dějepis nejsou jenom letopočty

Státní oblastní archív je místem, kam zavítá bádat snad každý jihočeský historik a samozřejmě všichni ti, kteří nejen musí, ale také mohou. Čas strávený v badatelně bývá i svátkem, to když objevíte opravdu NĚCO. A tak jsme i my studenti předmaturitního dějepisného semináře měli možnost nahlédnout a dotknout se několikasetleté historie. To když jsme ve středu 28. 11. do archívu zavítali a zaposlouchali se do odborného výkladu. Údivem pro všechny byly stohy starých listin a matrik, pozemkových a gruntovních knih. A to, že se v třeboňském archívu nalézá také listina z roku 1198, z nás snad nikdo opravdu nečekal. Naladěni tajemnem dávných staletí i realitou možnosti se do bádání pustit jsme s paní učitelkou Hesounovou opustili promrzlou listopadovou Třeboň.

Studenti předmaturitního dějepisného semináře