Být románským filologem je cool

Ve středu 7. 2. zavítali někteří studenti vyšších ročníků našeho gymnázia na Filozofickou fakultu JU. Ústav romanistiky, spadající pod Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity, si i letos připravil pestrý dopolední program pro středoškolské studenty, kteří se zajímají o románské jazyky.

Den s románskou filologií zahájil doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., který posluchačům osvětlil nastávající změny ve vysokoškolském systému, seznámil je s uplatněním v oboru, přiblížil pohled na univerzitní studium (nejen) románských jazyků a zodpověděl zvídavé dotazy. Výkladem na téma „Být románským filologem je cool“ ho následovala Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D., která prostřednictvím zábavného a profesionálního přístupu zaujala a mnohokrát i pobavila celé publikum.

Druhá část akce byla věnována praktickým seminářům. Francouzštináři i španělštináři se zúčastnili literárních a jazykových dílen, při kterých si mohli procvičit cizí řeč, ponořit se do tajů zahraničních literárních děl, vyzkoušet hru s jazykem v praxi a hlouběji tak proniknout do jazykových hříček. K tomu dopomohla i přítomnost rodilých mluvčích, kteří společně s kantory FF vedli tyto skupinové workshopy.

Z Jihočeské univerzity jsme odcházeli plni nových vědomostí, mnoha myšlenek a jazykolamů. Každý nakonec uznal, že na té literatuře, cizích jazycích a vzájemných spojitostech přeci jenom něco je.

Vendula Jindrová


DSC_1759 DSC_1758 DSC_1754 DSC_1753