Biskupské gymnázium obsazuje přední příčky v maturitách

Letošní maturanti dotáhli českobudějovické Biskupské gymnázium J. N. Neumanna na přední příčky ve výsledcích státních maturit. Škola uspěla i při srovnání s ostatními gymnázii.

„Ve srovnání s ostatními gymnázii z celé České republiky vychází naše škola jako velice úspěšná. Když se podíváme na výsledky didaktických testů, které můžeme objektivně srovnávat, překonali jsme ve všech předmětech celostátní průměr,“ komentuje výsledky, uveřejněné společností CERMAT, ředitel školy Martin Maršík.

Jednoznačně nejlepší výsledek si studenti odnášejí z maturity z anglického jazyka. „Když se podíváme na výsledky z didaktického testu z anglického jazyka, jsou naši studenti téměř o 18 % lepší, než je celorepublikový průměr ostatních gymnazistů. Není proto náhoda, že jsme získali od britského velvyslanectví ocenění jako škola s nejvyšším počtem žáků, kteří se nejen přihlásili k jazykové zkoušce CAE – úroveň C1, ale úspěšně ji i složili,“ uvedl Martin Maršík a doplnil: „Já si ale především vážím úspěchu v matematice, kde se nám podařilo o 10% přesáhnout celorepublikový průměr ve srovnání s ostatními gymnázii. Je z toho patrné, že Biskupské gymnázium už není dávno jen školou zaměřenou na výuku jazyků, ale daří se nám kvalitně připravovat i studenty z matematiky i přírodovědných oborů.“

Škola od tohoto roku taktéž u programu vyššího gymnázia posiluje o hodinu týdně výuku matematiky. „Chceme nejen kvalitně připravovat studenty na státní maturitu, ale ještě více posílit technické zaměření našich studijních programů. Právě vysoce kvalifikovaní absolventi technických oborů se úspěšně uplatní nejen na českém pracovním trhu, ale i v zahraničí. Proto je kombinace s kvalitní výukou cizích jazyků ideální,“ vysvětluje Martin Maršík.