Biologické centrum otevřelo dveře 1.C

Na den otevřených dveří vyrazili do Hydrobiologického ústavu AV ČR a Ústavu půdní biologie AV ČR studenti 1.C. Na jednotlivých stanovištích si nadšení biologové vyslechli přednášky odborníků, experimentovali s koncentrací CO2 či tvrdostí vody, a dokonce si pochutnali na moučnících z řas, které jim dokázaly, že i věda může být sladká. Největším zážitkem se ale staly mikroskopy, pod kterými žáci zkoumali strukturu těl řas a sinic. Z exkurze odcházela celá třída obohacena spoustou nových poznatků a neobvyklých zážitků. Celá 1.C se teď může pochlubit například setkáním s obří mnohonožkou, jejíž druh je znám již z dob pravěku (a nebylo třeba ani stroje času).

Barbora Holubová