Bigy to má spočítané… Tedy vypočítané

Všichni primáni, kteří nás reprezentovali v matematické olympiádě, získali diplomy za úspěšné řešení
okresního kola MO – jmenovitě Barbora Kováříková, Jakub Bouberle, Helena Hančlová a Matyáš
Jindra. K úspěšným řešitelům okresního kola MO patří také studentky 2. A Johanka Fiedlerová a
Alena Míčková.

Speciální diplomy za výborné řešení úloh v soutěži Matematický klokan 2019 získali Cyril Janda ze 4. C
a Johanka Fiedlerová z 2. A .

Všem, kdo si to umějí dobře spočítat, gratulujeme!

Barbora Holubová