Bigy slavnostně přivítalo nové studenty

Naše gymnázium přivítalo studenty nových čtyř tříd osmiletého, šestiletého a šestiletého bilingvního a čtyřletého studijního programu.  Ředitel Zdeněk Dvořák ve svém projevu připomněl úspěšnost naší školy v rámci hodnocení výsledků státních maturit i význam studia jazyků na budoucí profesní uplatnění našich absolventů. Programem provázel spirituál Pavel Němec. Postupně na pódiu pozval úspěšné hudebně nadané studenty, kteří prvákům zahráli a zazpívali i dvojici studentů maturitního ročníku, kteří novým studentům s notnou dávkou nadsázky přiblížili, co je v příštích letech čeká.