Bigy přivítalo zájemce o studium

Den otevřených dveří přivedl na Biskupské gymnázium řadu zájemců. Připravený program zahrnoval nejen informace o jednotlivých studijních programech, přijímacím řízení či široké nabídce vyučovaných cizích jazyků, ale i ukázky pokusů z biologie, fyziky či chemie ve školních laboratořích. Tady se zastavil snad každý uchazeč. Obsloužit takové množství zájemců se podařilo jen díky pomoci našich studentů, kteří obětavě vysvětlovali, ukazovali a předváděli, co se na naší škole naučili.

A proč vlastně na naší škole studovat? „Biskupské gymnázium opakovaně dosahuje vynikajících maturitních výsledků a statistiky Cermat jej řadí na špičku republikového žebříčku,“ uvedl ředitel školy Zdeněk Dvořák.

Spolu s výbornými maturitními vysvědčeními si řada absolventů převezme i celosvětově uznávané jazykové diplomy. Zkoušky na španělský a německý diplom pak škola sama zajišťuje. „Na úspěšné získání jazykových diplomů jsou studenti připravováni během celého svého studia. Mohou si volit z široké škály cizích jazyků, vyučovaných na velmi vysoké úrovni. Cenné jazykové zkušenosti mohou získat studenti i při zahraničních pobytech v rámci spolupráce s partnerskými zahraničními školami,“ informovala zástupkyně ředitele Michaela Kudláčková.

Výborných výsledků dosahují naši absolventi i při přijímacím řízení na různé obory renomovaných univerzit v ČR i v zahraničí. V posledních letech např. evidujeme zvýšený zájem o studium přírodovědných a technických oborů, snažíme se proto studentům vyjít vstříc a pečlivě je připravit ve volitelných odborných seminářích, které nabízíme v předmaturitním a maturitním ročníku.

Kvalitu studia pozitivně ovlivňuje i vysoce kvalifikovaný učitelský sbor. Škola je sice náročná, ale nechybí jí přátelská a vstřícná atmosféra.

Studium na gymnáziu však neznamená jen vlastní vzdělávání, ale i další mimoškolní aktivity. Škola nabízí duchovní zázemí pro věřící nebo sympatizující. Bohatý duchovní i kulturní program zaštiťuje spirituál školy Pavel Němec. Jako zázemí pak slouží studentský kostel, jehož rekonstrukce se ujal známý architekt Josef Pleskot. Na škole také působí pěvecký sbor, studenti si mohou vybrat z nabídky sportovních aktivit, zeměpisných exkurzí či poznávacích zájezdů atd.

Pro studium je ale také důležitý komfort. Součástí školního komplexu je jídelna, internát či knihovna.