Bigy přivítalo prváky

Slavnostního pasování na studenty naší školy se ve Studentském kostele dočkalo 116 letošních prváků ve čtyřech studijních programech, osmiletém, čtyřletém a dvou šestiletých, z toho jeden je bilingvní španělský. Čekal na ně bohatý program. Současní studenti si pro ně připravili hudební vystoupení a své zkušenosti jim předali i letošní maturanti. Popřát jim úspěchy přišel i světící biskup Pavel Posád.

„Jsem rád, že jsme pro nové studenty připravili zase o něco lepší studijní podmínky. Školní budova, kterou naše gymnázium získalo před 23 lety, prochází další fází rekonstrukce a modernizace, která přinese například nové učebny informatiky i třídy či dvě prostornější studovny,“ uvedl ředitel školy Martin Maršík.

Počítá se však nejen se stavebními úpravami, ale do příště by se mohl rozrůst i studijní program. „Máme velmi dobré zkušenosti s šestiletým studijním programem, chtěli bychom jej proto rozšířit a vedle všeobecného a bilingvního španělského ještě otevřít program s rozšířenou výukou angličtiny, který nabídne výuku některých předmětů v anglickém jazyce,“ dodal Martin Maršík.

Foto Kristýna Jandová