Bigy ochutnalo atmosféru minulého režimu

K příležitosti významného třicetiletého výročí sametové revoluce se studenti Bigy vrátili nazpět v čase a zakusili život minulého režimu. Příprav se s chutí ujali studenti i učitelé a výsledek jejich práce se náležitě povedl. Všichni se tak v pátek 15. listopadu o velké přestávce mohli zapojit do života socialistického soudruha či soudružky při prvomájovém průvodu, spartakiádě, nákupu v Tuzexu, diskotéce nebo dlouhé frontě na nedostupné zboží. Hudební doprovod zajistil Bigysbor a na pořádek dohlíželi příslušníci veřejné bezpečnosti. Minulý režim trval po všechny přestávky a stejně jako skončila totalita před třiceti lety, tak i páteční akce měla svůj konec za deset minut dvanáct, jen ji neodzvonily klíče, ale školní zvonek.

„Projekt Bigy v Sametu má umožnit studentům, aby si mohli na vlastní kůži zakusit, jak se tehdy žilo. Nejde nám o nějakou objektivní historickou sondu a ani o zprostředkování historické paměti a už vůbec ne o podporu „ostalgických“ nálad, chceme spíše touto netradiční a kreativní formou podnítit jejich zájem o historii,“ uvedl organizátor akce, vyučující Martin Volný.

Všem se akce líbila. Studentům přiblížila dobu, ve které lidská svoboda neznamenala vůbec nic a ukázala všem nám, kteří jsme komunistickou totalitu nezažili, jak velký má význam sametová revoluce pro všechny z nás.

 Vojtěch Pinc