Bigy je školou pro demokracii

Bigyparlament si zvolil nové předsednictvo. V jeho čele pro nadcházející rok stane Petr Vančata a krýt záda mu bude Anežka Klementová. V minulém školním roce mladí zastupitelé projednávali například instalování nádob na tříděný odpad na internát, změny školního řádu, umístění barevné kopírky do studovny, návrat oblíbených výletů na Kleť v době přijímacích zkoušek, opravu sprch, požadavek na větší zaměření dějepisné výuky na moderní dějiny, dotazník spokojenosti s výukou, instalaci dalšího kolostavu či seřízení zvonění. Počátkem září navíc Bigyparlament zorganizoval burzu učebnic. Třeba právě tento projekt může být inspirací i pro další žákovské parlamenty. S nimi budeme moci změřit své síly díky zapojení naší školy do sítě Škol pro demokracii, kterou aktuálně tvoří 188 škol po celé zemi, v Českých Budějovicích jsme dokonce první „Školou pro demokracii“.

Martin Volný, koordinátor parlamentu