Bigy hostilo studenty partnerského Lince

64členný pěvecký sbor Církevního gymnázia Adalberta Stiftera z partnerského města Linec přijel předvést „jazzovou mši“.

Dopolední program začal na naší škole, studentky a studenti měli možnost nahlédnout do vybraných vyučovacích hodin. Po obědě na ně čekala prohlídka města. Skvělými průvodci byli němčináři našeho gymnázia. „Byl to skvělý nápad takto poznávat město,“ nešetřila chválou rakouská sbormistryně Jitka Kopřivová. Po krátkém volnu se sbor rozezpíval ve studentském kostele a pak už přišel hlavní bod programu – hudební doprovod večerní mše svaté v českobudějovické katedrále. Hudebníky uvítal také kněz a spirituál školy Vojtěch Blažek: „Jsme moc rádi, že zde můžeme přivítat rakouský sbor, a věříme, že takové oživení bude přínosem pro všechny.“ Jeho slova potvrdila vysoká návštěvnost.

„Velice děkujeme všem za příjemně strávený den ve vašem krásném městě,“ vzkazuje Jitka Kopřivová a těší se na další shledání ať již v Linci nebo opět v Českých Budějovicích.

Kateřina Štruncová