Anna Mičková zvítězila v okresním kole matematické olympiády

V okresním kole matematické olympiády naši studenti dosáhli výborných výsledků.
V kategorii Z6 (žáci šestých tříd a odpovídající ročníky gymnázií) soutěžilo celkem 86 účastníků, úspěšných řešitelů bylo 53; tj. 61,63 %. V této velké konkurenci se Anička Míčková z 1.A probojovala až na čelo výsledkové listiny. Úspěšnou řešitelkou se stala i Anna Votrubová ze stejné třídy.

V kategorii Z8 (žáci osmých tříd a odpovídající ročníky gymnázií) soutěžilo celkem 42 žáků a studentů, úspěšných řešitelů bylo pouze 12; tj. 28,5 %. Tento výsledek ukazuje na velkou náročnost matematické soutěže, a je proto potěšitelné, že mezi dvanácti úspěšnými řešiteli jsou i dva naši studenti: Vítek Křivan ze 3.B a Daniel Kudlata z 1.G.

Děkujeme studentům za vzornou reprezentaci naší školy.