Aktuální epidemiologická opatření

Aktualizace 7. září 2020:

Od 4. září 2020 do 14. září 2020 je dle nařízení Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích v karanténě třída 6. N z důvodu možného kontaktu s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Žáci z této třídy byli poučeni o následném postupu a pravidlech osobní hygieny. Výuka bude u těchto žáků nadále probíhat v distanční formě.

Od 7. září 2020 na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna zavádíme následující opatření:

  • povinné nošení roušek ve společných prostorách,
  • o použití roušek při výuce rozhoduje pedagog,
  • dezinfekce společných prostor po každé přestávce.

Rozvrh ostatních tříd a adaptačních kurzů zůstává beze změn.