Aktivním demokratem můžeme být každý

Jak je na tom “Demokracie a já”? Tak na tuto otázku pokoušeli najít odpověď naši studenti na dvou stejnojmenných workshopech, pořádaných organizací Eutis ve spolupráci s Domem zahraničních služeb, Eurodesk & Erasmus+ mládež a českobudějovickým Eurocentrem. Studenti si vyzkoušeli politiku “na vlastní kůži”, například formou debat o povinné volební účasti, ne/výhodách členství ČR v Evropské unii či organizací vlastního politického hnutí, jež následně propagovali a vytvářeli jeho program. Na závěr je čekaly diskuze s několika regionálními politiky a tvorba projektu, založeného na občanské participaci. S projektem zaměřeným na korespondenci našich žáků s dětmi z Banátu a výměnným pobytem skupina ve složení Adéla Tetourová, Nikola Drnková, Kryštof Míka a Lubor Mrázek postoupila do pražského kola, ve kterém se rozhodne, kdo získá prostředky z evropského dotačního programu.

Valdemar Vokálek, Martin Volný