Adventní věnce pro studentský kostel

Pomozte Svaté Rodině získat střechu nad hlavou

Adventní věnce si můžete přijít vybrat do klášterního kostela na Piaristickém náměstí:

  • v neděli 26. 11. 2017 v 9.00 po ranní mši svaté
  • v 19.30 po večerní mši svaté

Věnce si můžete nechat v kostele do 1. adventní neděle k požehnání v průběhu následujícího týdne do kostela sv. Rodiny (v průběhu aktuálního programu nebo po osobní domluvě s P. Pavlem Němcem (SMS na tel. 731 604 447), adventni.vence(at)centrum.cz

Děkujeme!

vence_kostel_2017_2