Adventní věnce pomáhají Studentskému kostelu

Na Bigy se opět pomáhalo! V laboratorních třídách vystřídalo mikroskopování vázání věnců a celou učebnu ovládla nálada přicházejících Vánoc. Společně se povedlo 1.C a 3.A pod vedením dvou vyučujících, Mileny Kukrálové a Lenky Blažkové, vytvořit 25 nádherných adventních věnců. Výtěžek z jejich prodeje půjde na opravu studentského kostela Sv. Rodiny.

Sára Štěchová, 3.C