Adaptační kurz tříd 1.G a 1.N

Ve čtvrtek 17. 9. jsme se všichni sešli před budovou BiGy. Do Římova s námi odjíždělo i šest starších spolužáků, kteří pomáhali organizovat pestrý program, třídní učitelé a školní spirituálové. Po zabydlení se v římovské ubytovně jsme vyrazili na pěší výlet. Šli jsme okruh přes Velešín, most přes Malši, Sedlce a přehradu zpět do Římova. Po celé cestě jsme hráli různé zábavné hry. Nejvíce nás zaujala hra „Kafe“. Unavení jsme se vrátili zpět k ubytovně. Po hodinovém odpočinku, který většina trávila hraním fotbalu a frisbee, přišly na řadu seznamovací hry, při kterých každý řekl něco bližšího o sobě, o zájmech a koníčcích. Poté následoval program v klubovně, který vedl p. spirituál P. Němec. Každá třída si vytvořila pravidla třídy, která by chtěla dodržovat, a nakreslila si svého ideálního spolužáka. Po vyčerpávajícím dnu jsme měli možnost opéct si na ohni klobásy nebo buřty. Tím pro nás ale den neskončil. Před půlnocí jsme přijali křest od starších spolužáků, a to tradičně vodou a moukou. Další úkol spočíval v luštění šifry a v zodpovídání různých zajímavých otázek. Náladu nám nezkazil ani lehký půlnoční deštík. Druhý den ráno ovšem lilo tak, že jsme museli změnit plán a místo putování po římovské křížové cestě jsme zůstali v ubytovně a hráli různé hry. Vše vyvrcholilo vymýšlením a předváděním reklam na možné i nemožné věci. V poledne jsme se rychle sbalili a autobusem jsme se vrátili tam, odkud jsme vyrazili, před BiGy.

Matěj Hulička, 1.G