8 + 8 = ∞

Pro 8 dětí z Dětského domova Boršov nad Vltavou připravilo 8 studentek z 2.A improvizovaný „Den otevřených dveří“.

Po slavnostním přivítání u ředitele školy Martina Maršíka jsme společně putovali do kostela Svaté Rodiny, kde pro ně měly naše studentky připraveny zábavné seznamovací hry. Když se už všichni znali křestními jmény, vypravili jsme se společně do tajemné chemické laboratoře, kde pro děti měla paní učitelka Markéta Syrovátková připravené pokusy, před kterými by i Harry Potter zbledl závistí. O velké přestávce se všichni občerstvili při „svačině na dvorku“, aby se potom v tělocvičně doslova vyřádili při vybíjené, basketballu, kontaktních hrách či při napínavé soutěži o bonbóny. Závěrečnou částí programu nás provedl pan učitel Václav Šlouf společně se studenty z předmaturitních ročníků, kteří dětem předvedli, že i fyzika může být opravdu zábava. Pro všechny zúčastněné to byla jistě nová, ale nezapomenutelná zkušenost.