Návštěva ze Španěl

Španělští studenti ze střední školy Colegio León XIII v Málaze přijeli na návštěvu. Během pobytu byli ubytováni v rodinách českých studentů 2.E z biligvního španělského programu, a tak se mohli seznámit s českou kulturou.

V pondělí odstartoval nabitý program návštěvou Prahy, kde jsme se zastavili na nejznámějších místech, jako je třeba Pražský hrad nebo Karlův most. Druhý den, v úterý, jsme navštívili keramickou dílnu v Hrdějovicích, kde jsme si po prohlídce mohli namalovat vlastní hrneček. Odpoledne program pokračoval návštěvou českobudějovické radnice a večer jsme zakončili oslavou narozenin jedné ze španělských studentek. Středu jsme strávili v Českém Krumlově, kde jsme navštívili řemeslné dílny v klášteře. Každý si mohl vyzkoušet nějaké řemeslo, např. výrobu vonných svíček nebo mincí aj.  Jako každoročně i letos byl tento program částečně podpořen Centrálou cestovního ruchu v Českých Budějovicích. Odpoledne jsme jeli na exkurzi do Schwan Stabilo Cosmetics, kde jsme měli možnost seznámit se s výrobou kosmetických očních tužek. Nakonec jsme se šli projít Českým Krumlovem a zámkem a měli jsme takové štěstí, že jsme uviděli i medvěda. Ve čtvrtek jsme jeli na exkurzi do Lince, kde hlavní atrakcí byla návštěva Muzea budoucnosti. Odpoledne se nám nejvíce líbila zastávka v obchodě Haribo, kde jsme si každý nakoupili spoustu sladkostí. Páteční dopoledne jsme strávili ve škole. Po společné prohlídce školy s paní učitelkou Djoa Muskovou byla pro Španěle připravena výuka angličtiny s rodilými mluvčími. Tato výuka byla umožněna díky sponzorskému daru jazykové školy Aslan.

V sobotu Španělé odjeli spokojení a se spoustou zážitků a my se těšíme, že se v dubnu opět shledáme, tentokrát v Málaze.  Celý výměnný pobyt nám hodně dal – přes poznání nové kultury a lidí, po jednoznačné zlepšení naší španělštiny. Byl to rozhodně nezapomenutelný zážitek…

studenti 2.E