Biskupské gymnázium, to už dávno není jen kvalitní výuka cizích jazyků

Na den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna v Českých Budějovicích čekal na zájemce o studium v jednom osmiletém a čtyřletém a hned ve třech šestiletých programech, z toho jednom bilingvním španělském a jednom s rozšířenou výukou v anglickém jazyce, bohatý program. Vedle důležitých informací o samotném studiu si pro ně učitelé se studenty připravili různé aktivity ve specializovaných učebnách. V biologické laboratoři se kromě různých pokusů stalo nejzajímavější atrakcí měření vitální kapacity plic. Dalšími lákadly byly například Van de Graaffův generátor, chemické pokusy nebo horolezecká stěna. Vůbec poprvé si veřejnost mohla prohlédnout nové prostory v podkroví budovy internátu, kde jsou umístěny hned dvě nově vybavené učebny informatiky, a nově zrekonstruovaný dvorek pro trávení volného času studentů. Součástí renovace bylo i zabezpečení bezbariérovosti objektu školy, které zahrnuje vybudování výtahu a plošin, a také zavedení vysokorychlostního internetu.

„S financováním přestavby pomohly jak dotace z evropských fondů, tak i finanční prostředky Českobudějovického biskupství,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Michaela Kudláčková.

Den otevřených dveří přilákal více než dvě stovky návštěvníků.

„Mně se na Bigy líbily všechny pokusy. Překvapilo mě, že jich tam bylo poměrně dost. Pak se mi líbila horolezecká stěna – jak to tam bylo s jištěním a ta nová počítačová učebna byla taky hezká. Já bych sem chtěla dělat přijímačky a hodně bych si přála se sem dostat,“ sdělila své zážitky 11letá Zuzana Stuchlá.

Tím ale nabídka pro případné uchazeče nekončí.

„Už v minulém roce jsme poprvé přišli s přijímacími zkouškami nanečisto a přípravnými kurzy z českého jazyka a matematiky,“ dodal ředitel školy Martin Maršík.

Studenty, kteří uspějí u přijímacího řízení, čeká nejen kvalitní výuka cizích jazyků završená složením jazykových diplomů – Biskupské gymnázium se např. pyšní nejvyšším počtem úspěšně složených cambridgeských certifikátů úrovně C1 v loňském roce – ale i přírodních věd, což se projevuje na výsledcích studentů např. v přírodovědných olympiádách.

Karolína Sýkorová